කොරෝනා වෛරසය සීග්‍රයෙන් රට පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති මොහොතක ඒ හේතුවෙන් අප පාසලේ ඇතුළු දිවයිනේ සියළුම පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු අකර්මන්‍ය වීම සිදුවිය.